Modulaariset DIN-kisko-laitteet

Nykyään Elfa Plus / Redline-modulaariset DIN-kiskolaitteet ovat täydelliset valikoimat kaikille sovelluksille; helppoja asentaa, turvallisia, luotettavia ja käyttäjäystävällisiä.

Elfa Plus / Redlinella GE Industrial Solutionsilla on yksi kattavimmista valikoimista, jotka ovat käytettävissä nykyaikaisten vaativien asunto-, liike- ja teollisuusmarkkinoiden tarpeisiin.


Piirin suojaaminen
GE:n johdonsuojakatkaisijoilla ja vikavirtasuojakytkimillä varustetuissa virtapiireissä saadaan aikaiseksi selektiivinen suojaus ylikuormitus-, vuoto- ja oikosulkuvirtoja vastaan.
Valikoimastamme löytyvät 0,5-125A:n ylikuormitusvirroilta suojaavat johdonsuojakatkaisijat kolmella eri laukeamiskäyrällä ja oikosulkukestoisuudeltaan
6-50kA.

B - resistiivinen kuorma (lämmitys, kiuas, tms.)
C - ns. tavallinen kuorma (valaistus, pistorasiat , kodinkoneet , moottorit , tms.)
D - suuret sähkökoneet
K - moottorit yms

10-1000mA:n maavuotovirroilta suojaavat vikavirtasuojakytkimet henkilö- ja
palosuojaukseen.

TÄYDELLINEN YLIJÄNNITESUOJAUS
Toiminnot: Sähköasennuksen ylijännitesuojaus ja kaikkien sähkö- ja elektronisten laitteiden suojaus jotka ovat asennettu kyseiseen verkkoon. Ylijännitteet syntyvät salamapurkauksesta, sähköverkon saastuttavista laitteista (kuten moottorit , taajuusmuutajat , himmentimet , jne..) ja virtalähteiden kytkentätoiminnoista.

Sovellus: Ylijännitesuojat suojaavat kodin elektroniikkalaitteita (TV, Hifi , DVD,
pyykinpesukone, astianpesukone...), julkisten rakennusten laitteita (tietokoneet ,
tietokoneverkkoa, kulunvalvonta- ja hälytyslaitteita ja rakennuksen automaatio-
järjestelmiä), mutta myös teollisuuden laitteita (PLC, instrumentaatio, lääketeolli-
suuden laitteita) ja jopa kokonaisen öljynporauslautan toimintoja.

Parametrit
Sysäysvirta (Iimp)
Tämä on ylijännitesuojan purkauskyky jonka se pystyy
purkamaan hajoamatta. Virtapulssin aaltomuoto on yleensä 10/350 μs, jota
käytetään luokan I ylijännitesuojissa.

Suurin purkausvirta (Imax)
Tämä on ylijännitesuojan suurin purkausvirta jonka
se pystyy purkamaan hajoamatta. Purkausvirran aaltomuoto on yleensä 8/20
μs, jota käytetään luokan II ylijännitesuojissa.

• Nimellinen purkausvirta (In)
Tämä on virta jonka ylijännitesuoja pystyy
siirtämään maihin ainakin 20 kertaa hajoamatta. Aaltomuoto on yleensä 8/20
μs, jota käytetään luokan II ylijännitesuojissa.

• Jännitesuojaustaso (Up)
Tämä tarkoittaa sitä jännitettä jonka ylijännitesuoja
rajoittaa napojen välille. Sen tulee olla pienempi kuin mitä suojattava laite
pystyy käsittelemään. Jos suojattavien laitteiden välimatka on huomattava
(yli 10m) pitää käyttää lisäsuojia.

• Suurin sallittu käyttöjännite (Umax / Uc)
Suurin sallittu käyttöjännite jota
voidaan syöttää ylijännitesuojan napoihin.

Luokka I+II. Yhdistelmäsuoja jolla hoidetaan sekä luokan I että luokan II suojaus
yhdellä laitteella. Sijoitetaan pääkeskukseen ja keskuksiin jossa on suoran
salamaiskun vaara, ja paikoissa jossa on ulkoinen ukkossuojaus. Jos kaapelin
pituus pääkeskuksen ja ryhmäkeskuksen välillä ylittää 10m, tulee yhdistelmäsuoja
myös asentaa ryhmäkeskukseen.

Luokka II.Käytetään toisen portaan suojana kohteissa jossa luokan I suoja on jo
asennettuna tai keskuksissa joissa suoran salamaiskun vaaraa ei ole.

GE Redline sarja
Redline tuotteilla tarkoitetaan GE:n tuotesarjaa, joihin on asennettavissa apukoskettimet.

GE KG sarja